Sumerové

26. března 2009 v 17:26 | Zdroj: Wikipedie |  Antika
Sumer, starší transkripcí Sumir, považovaný za nejstarší stát světa (3000 př. n. l.-2000 př. n. l.), historická jižní část Mezopotámie (tehdejší ústí řeky Eufrat a Tigris do Perského zálivu). Jeho obyvateli byli Sumerové (což znamená "Černohlavci").

Sumerové do Mezopotámie přišli kolem roku 3500 př. n. l. a mluvili sumerštinou, jazykem nepodobným kterémukoliv jinému. Jistý je jen jejich nesemitský původ, na rozdíl od všech ostatních pozdějších obyvatel Mezopotámie. Oblast byla mimořádně úrodná, ale vyžadovala stálé a vydatné zavlažování. To nešlo zařídit jinak než bez pevné organizace, a proto vznikl jeden z prvních států na světě - kolem roku 3000 př. n. l.. Ze stejné doby pocházejí i první písemné památky. Sumerové brzy z obrázkového písma vyvinuli klínopis.
Sumerové vytvořili v Mezopotámii civilizaci, která si osvojila rozvinuté formy zemědělství, sumerští zemědělci do značné míry využívali propracovaný systém zavlažování - kanály, průtoky, rezervoáry. Sumerové dále vynalezli kalendář o 12 měsících, šedesátkovou a desítkovou (dekadickou) číselnou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh, v architektuře využívali obloukové klenutí.
V jižní Mezopotámii začala vznikat první města již během předsumerské obeidské kultury. Stejně jako starověké Řecko se i Sumer skládal z městských států: Eridu (nejjižnější sumerské město, pahorek Abú Šahrajn), Nippur (dnešní Nuffar, od 13. století neobývaný), Šurúppak (dnešní Fárah), Uruk (pahorek al-Warká), Kiš (nejsevernější sumerské město, dnešní al-Uhaimer), Lagaš (dnešní Telloh), Umma (dnešní Jocha) a Ur (dnešní al-Muqayyar). Podle pozdější ideologie bylo v Sumeru vždy jen jedno království (dle sídelního města, dynastie), před potopou: Eridu - Bad-tibira - Larak - Sippar - Šurúppak; po potopě: Kiš - Uruk - Ur - Awan - Kiš - Hamazi - Uruk - Ur - Adab - Mari - Kiš - Akšak - Kiš - Uruk - Akkad - Uruk - Gutejci - Uruk - Ur - Isin. Je tak opomenuta Lagaš a do značné míry Uruk.
Sumerská města mívala uprostřed zástavby terasovitý chrám (tzv. zikkurat) zasvěcený božskému ochránci města, obklopena již byla městskými hradbami. Každé z měst tvořilo samostatný městský stát, ve kterém se časem z primitivní formy demokracie vyvinul držitel absolutní politické moci - místní despota.
Počátky světové literatury lze mimo Egypt umístit také do Sumeru. Sumerové zaznamenávali informace klínovým písmem (klínopisem) na hliněné destičky pomocí jednoduchého trojhranného rydla. V sumersko-akkadské literatuře pak vznikl známý Epos o Gilgamešovi.
Sumerská civilizace postupně ztrácela na významu, v 1. pol. 2. tisíciletí př. n. l. již sumerské obyvatelstvo neexistovalo. Nadále však zůstala v užívání sumerština, která se stala liturgickým a státnickým jazykem až do 7. stol. př. n. l. (srov. s latinou).

Chronologie vývoje Sumeru

  • urucká kultura (kolem r. 3300 př. n. l.): vynález písma, první zikkuraty
  • džemdet-nasrská kultura (kolem r. 2800-2700 př. n. l.): sumerské městské státy, rozvoj obchodu
  • mesilimská kultura (kolem r. 2600 př. n. l.): výstavba prvních paláců
  • I. dynastie urská (2500-2350 př. n. l.): rozvoj městských států, zlatý věk Sumeru
  • akkadské období (2350-2150 př. n. l.): mocenský vzestup Akkaďanů a jejich říše pův. na sever od Sumeru
  • vpád cizího národa Gutejců (2150-2075 př. n. l.): podrobení Sumeru nájezdníky, posléze opětovný rozvoj sumerských městských center
  • III. dynastie urská (2070-1960 př. n. l.): centralizace sumerského státu, sumerští králové sídlí v Uru, závěrečný rozkvět sumerské kultury, stříbrný věk Sumeru
  • vláda měst Isinu a Larsy (1960-1698 př. n. l.): oslabení Sumerů vnitřním bojem mezi dynastiemi
Mytologickou potopu, kterou zachycuje Eridská genesis, přežil jediný člověk Ziusudra (Utnapištim), který postavil archu s párem zvířat od každého. První známou historickou osobností je kišský en (král) Me-baragesi, který vládl někdy mezi lety 2700 př. n. l.-2600 př. n. l., předposlední panovník 1. kišské dynastie. Jeho syn Agga byl poražen uruckým králem Gilgamešem, zakladatelem 1. urucké dynastie.
Sumerské státy byly dobyty ze západu příchozími semitskými Akkady, kteří se usídlili na severu. Jejich král Sargon I. (Šarrukén, 2334 př. n. l.-2279 př. n. l., střední datace), který byl místovládcem v jednom Sumerském městě, porazil posledního panovníka sumerské samostatnosti, jímž byl ensi (svatý král) Lugalzagesi (2375 př. n. l.-2350 př. n. l., dlouhá datace) a založil akkadskou říši. O původu Sargona se vykládá podobný příběh jako o Mojžíšovi. Akkadskou říši vyvrátili východní Gutejci, za nichž Sumerové zažívali nový rozkvět (2230 př. n. l.-2130 př. n. l.), zejména za krále Gudey. Závěrečným obdobím sumerských dějin je 3. urská dynastie (2112 př. n. l.-2004 př. n. l.). Utu-hegal svrhnul gutejskou nadvládu a jeho bratr Ur-Nammu (2112 př. n. l.-2095 př. n. l.) byl zakladatelem 3. urské dynastie, jež vládla království Sumeru a Akkadu. Zároveň byl autorem nejstaršího zákoníku na světě.
Konec Sumeru nastal postupně. Posledním sumerským králem byl Ibbi-Sin. Jeho bývalý služebník, akkadský uzurpátor Ishbi-Erra, generál z Mari, v průběhu 14 let podrobil jeho říši. Ur byl pak dobyt a rozvrácen elamskými a íránskými kmeny. Je zachycen ve vynikajících básních Nářek nad zkázou Sumeru a Nářek nad zkázou Uru. Ibbi-Sin beze stopy zmizel v elamském zajetí.
Období Isin (akkadské) - Larsa (amorejské) bylo jen přechodné (2017 př. n. l.-1763 př. n. l.). Za starobabylónské říše přestala být sumerština používána jako živý jazyk. Uchovala se pouze jako sakrální, právní a správní jazyk. Kolem roku 300 př. n. l. již byla sumerština zcela vymřelým jazykem. Klínopis a sumerský jazyk ztrácel svoji pozici přibližně již od doby nástupu jazyka Akkaďanů. (cca 2400-2200 př. n. l.). Akkadský jazyk převzal úlohu jazyka dorozumívacího v celé Mezopotámii po asimilaci Sumerů, včetně úlohy jazyka diplomatického a úředního. Akkadština však začala svoji pozici ztrácet po příchodu Aramejců (Chaldejců) do Mezopotámie a okolních oblastí. Prosazoval se jednodušší a variabilnější jazyk aramejský, jenž byl psán mnohem jednodušším písmem foinickým (fénickým). Proto v období novobabylónském (cca 600 př. n. l.) byla sumerština, akkadština a klínopis znám jen vzdělaným kněžím. Mezi lidem byly již neznámé, nepoužívané. Klínopis přežil pád Babylónu do rukou Peršanů i později Řeků (pol. 6. století a pol. 4. století př. n. l.), ale do začátku letopočtu vymizel. Akkadština a sumerština zmizely již dříve.

Dodatek nejnovějších datací
Podle znalce klínopisů Blahoslava Hrušky je možné začátek urucké kultury posunout až k letopočtu 3500 př. n. l., přičemž první tabulka s obrázkovým písmem byla datována kolem roku 3200 př. n. l., v uruckém chrámu boha Ana. Kolem roku 2900 př. n. l. se mění v Uruku a Džemdet Nasru na písmo klínové a objevují se nejstarší literární skladby v sumerštině. Klínové písmo začíná být používáno také v elamských Súzách. Vláda Gilgameše se podle novějších výzkumů posouvá až k letopočtu 2800 př. n. l. Kolem roku 2355 př. n. l. omezuje lagašský uzurpátor Urukagina moc palácových úředníků a získává na svou stranu chrámy a kněze. Toto jsou dosud nejstarší známé zákony. Kolem roku 2350 př. n. l. se urucký král Lugalzagesi pokusil o sjednocení země, ale zhruba během deseti až dvaceti let se formuje první akkadský stát Sargona Akkadského a dobývá severní Mezopotámii, část Íránu, proniká do Malé Asie a východního Středomoří.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ZdenekF ZdenekF | E-mail | 17. ledna 2017 v 14:28 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na akitsumi-iwai.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

2 Charzesspoip Charzesspoip | E-mail | 5. listopadu 2017 v 3:27 | Reagovat

cialis st
http://pharmshop-online.net - viagra for sale cheap
  buy cialis all the information and videos about buy cialis
<a href="http://pharmshop-online.net">viagra for sale
</a> - 5mg cialis cost
comparison online cialis

3 DianeOdodo DianeOdodo | E-mail | 26. března 2018 v 23:59 | Reagovat

Our selection of remarkable Budapest companion girls will please any type of kind of demands as well as desires.

http://www.foodspotting.com/5004015

4 MelissaRaf MelissaRaf | E-mail | Web | 28. března 2018 v 22:25 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/>Aliexpress</a> - your star sales...

5 AndrewLaw AndrewLaw | E-mail | Web | 29. března 2018 v 9:41 | Reagovat

beautiful web site <a href=https://mobporno.org/>http://mobporno.org/</a> - big tits porn tube, dad porn tube, amateur porn tube.

6 JustinSaups JustinSaups | E-mail | 5. dubna 2018 v 19:14 | Reagovat

6 effective ways to quickly earn easy money you can download this link in PDF format: http://piu.googlenoomon.info/?p=3487
I work for each and every of the above mentioned methods and earn more than $ 35,000 per month.

7 JessieThulk JessieThulk | E-mail | 10. dubna 2018 v 22:14 | Reagovat

Hi,

Did you check out this secret system yet?

The one that ordinary people are using to make up to $2,000 each day.

All you need to do is follow the simple instructions and you can earn $10k within the next 5 days

Click here now to signup http://2000today.googlegoldpay.info/?p=48176

Do NOT miss the opportunity to start banking easy online cash today!

Click here to sign up
http://2000today.googlegoldpay.info/?p=20079

8 ElmerGog ElmerGog | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:47 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства бесплатно для серьезных</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интима. лучшие знакомства для удовлетворения фантазий в твоем городе. Не проходи мимо - не останешься равнодушным!

сайт знакомств в беларуси, знакомства в питере без регистрации, тиндер знакомства войти, гей знакомства ростов, сайт знакомств мамба без, сайт знакомств краснодар, секс чат знакомств, сайт знакомств иркутск, мир плюс вич знакомства, знакомства без смс, знакомства с женщинами в москве, бесплатный сайт знакомств регистрация с телефона, андрей андреев знакомства, андрей знакомства, бадоо сайт знакомств моя страница, место знакомства, знакомства для взрослых без регистрации девушки фото, знакомства 2018, сайт знакомств без регистрации с телефонами бесплатно, знакомства йошкар ола, знакомства без интима, знакомства со женщиной, сайт знакомств на русском языке, традиции знакомства, знакомство с мужчиной регистрация, знакомства иркутск без, знакомства для взрослых бесплатно фото девушек, знакомства гол, мамба сайт знакомств без регистрации, кино знакомства, знакомства с мужчинами без регистрации, рейтинг сайтов знакомств, знакомства 59, виза невесты знакомство

9 ElmerGog ElmerGog | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:51 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>фильм знакомство</a>

Онлайн клуб знакомств для интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для C... у тебя городе. Не проходи мимо - тебе понравится!

сайт знакомств вход регистрация, tabor ru знакомства вход, знакомства 2017, серьезные знакомства в москве, секс знакомства с номерами телефонов, знакомства красноярск бесплатно, ватсап знакомства, сайт знакомств новосибирск, телефон и фото знакомства без регистрации бесплатно, знакомства ру мобильная, знакомства семейных пар, знакомства семейные пары, знакомство со спартанцами, знакомства в красноярске без регистрации, знакомства усть, школа знакомств, знакомства в санкт, 24 опен сайт знакомств, м знакомства, табор ру бесплатный сайт знакомств, знакомства на одну ночь без регистрации, знакомства в москве для отношений, знакомства регистрации нижнем, газета знакомства, сайт знакомств без регистрации с фото, знакомства в москве для серьезных отношений, знакомства плюс, знакомства спб без регистрации, гей знакомства спб, знакомства в липецке, бесплатные знакомства в москве, сайт знакомств в питере, знакомства в крыму, лав ру знакомства, порно сайт знакомств, знакомства с женщинами для секса, знакомства для инвалидов, е1 знакомства, круг вокруг знакомства, знакомства со зрелыми, знакомства в курске, бесплатный сайт знакомств москва, знакомства 5, сайт знакомств москва для серьезных, сайт знакомств mylove, знакомства в астрахани, сайты знакомства для отношений москвы

10 ElmerGog ElmerGog | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:34 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>порно знакомства</a>

Онлайн сообщество знакомств для интима. лучшие встречи с противоположным полом для XXX у тебя городе. Заглядывай - тебе понравится!

популярные знакомства, бесплатные знакомства для серьезных отношений регистрация бесплатно, урок знакомство, знакомства владивосток, девушки знакомства для взрослых, сайт знакомств для взрослых без, знакомства майл мобильная, гей знакомства доска, знакомства для взрослых без регистрации фото женщин, серьезные сайты знакомств регистрация, табор знакомства регистрация, знакомства для серьезных отношений без регистрации бесплатно, самом знакомства, знакомства в нижнем новгороде, сайты знакомств для взрослых без регистрации, знакомства для взрослых бесплатно фото женщин, сайт знакомств без серьезных отношений, сайт знакомств с бесплатной регистрацией, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно женщины, бебоо знакомства, авито знакомства, частные знакомства, знакомства для взрослых без регистрации девушки, бесплатный сайт знакомств для взрослых, знакомство с девушками бесплатно, знакомства и общение, сайт знакомств для серьезных без регистрации, мамба сайт знакомств моя страница, знакомства датинг, холмса знакомство фильм, фильм шерлок холмс знакомство, шерлок холмс и доктор ватсон знакомство фильм, табор сайт знакомств бесплатно, знакомства на русском языке

11 ElmerGog ElmerGog | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:54 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства без регистрации с фото</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интима. лучшие знакомства для удовлетворения фантазий у тебя городе. Заглядывай - тебе понравится!

интим знакомства волгоград, гей знакомства в контакте, tabor сайт знакомств вход, фильм знакомство со, m love знакомства, наталья знакомство, поиск знакомств, серьезные знакомства в москве бесплатно, tabor ru сайт знакомств вход, сайт знакомства без регистрации с номерами, знакомства с женщиной без регистрации с телефоном, сайт знакомства ру регистрация, сайт знакомств mail, знакомство с факерами 2004, www знакомств ru, знакомства комсомольск, tabor сайт знакомств мобильная, знакомство с подготовительной группой, знакомство в старшей группе, анна знакомства, tabor ru сайт знакомств мобильная, знакомство с народными традициями, знакомства дзержинск, фильм знакомство со спартанцами, знакомства майл ру мобильная версия, смотреть фильм знакомство, знакомства встречи бесплатно, большие знакомства, сайт знакомств пермь, мобильные знакомства без, секс знакомства чебоксары, знакомства 65, знакомства нижнекамск, tabor ru знакомства мобильная версия, знакомства 25, знакомства ру вход без

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama