Helénismus

26. března 2009 v 17:39 | Zdroj: Wikipedie |  Antika
Helénismus je označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l.
 

Babylonie

26. března 2009 v 17:31 | Zdroj: Wikipedie |  Antika
Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě - říše starobabylonské a říše novobabylonské. Centrem Babylonie bylo město Babylon na Eufratu, které je v pramenech poprvé připomínáno v dobách akkadské říše ve 24. století př. n. l. (Sargon Akkadský).

Sumerové

26. března 2009 v 17:26 | Zdroj: Wikipedie |  Antika
Sumer, starší transkripcí Sumir, považovaný za nejstarší stát světa (3000 př. n. l.-2000 př. n. l.), historická jižní část Mezopotámie (tehdejší ústí řeky Eufrat a Tigris do Perského zálivu). Jeho obyvateli byli Sumerové (což znamená "Černohlavci").
 


Starověké Řecko; Part 2

26. března 2009 v 17:22 | Zdroj: Wikipedie |  Antika

Helénistická doba (336 - 146 př. n. l.)

Alexandrovy výboje
Po Filipově smrti v roce 336 př. n. l. nastoupil na makedonský trůn jeho dvacetiletý syn Alexandr, který se okamžitě vydal uskutečnit otcovy plány. V Korintu se nechal shromážděním řeckých poleis uznat za vůdce Řeků a poté vyrazil na sever, kde začal shromažďovat vojsko pro tažení do Persie.

Starověké Řecko; Part 1

26. března 2009 v 17:13 | Zdroj: Wikipedie |  Antika
Starověké Řecko, případně antické Řecko, je termín pojednávající o historickém období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době rozmachu křesťanství.

NEWS 0.2

25. března 2009 v 22:27 | Iwai Onee-chan |  NEWS
Takže... pokus o zaplnění rubriky Japanofilie, máte tu něco málo z Militarismu a dal jsem sem info o hidem.... také změna designu, která ty, kteří mě znají nijak nepřekvapí...
Jinak.. zdá se že na tomto blogu nic new - zvyšuje se nám návštěvnost, dokonce přibyli komentářky *potlesk a děkuji*
Přibyli 2 nové rubriky, které se budu snažit postupem času zaplnit, avšak bude to trvat velmi dlouho, neboť je tolik článků, které bych do nich chtěl dát...

Hide

25. března 2009 v 22:22 | Iwai Onee-chan |  Visual-Kei

Hide


Aktualizace 0.1

25. března 2009 v 22:02 | Iwai Onee-chan |  Aktualizace
Tkže jak jste si mohli všimnou, obléklo se to tu zde do nového - světloučkého kabátku!
Více pod perexem!

Manga

25. března 2009 v 21:07 | Zdroj: Wikipedie |  Japanofilie
Manga (japonsky 漫画) je japonský styl malby či kresby. Charakteristické pro tento způsob malby jsou sebejisté tahy, čisté linky, disproporčně zobrazené postavy, méně barevných přechodů na úkor šrafování, z detailů velké výrazně vykreslené oči, malý špičatý nos. Nejčastěji se využívá v kreslení komiksů a typických japonských televizních seriálů a filmů - v takovém případě mluvíme o anime. V případě pornografie, ke které má ale běžná manga celkem daleko, se hovoří o hentai.

Anime

25. března 2009 v 21:02 | Zdroj: Wikipedie |  Japanofilie
Anime (japonsky アニメ) je označení animovaných filmů a seriálů, které jsou kresleny japonským stylem manga. Anime je zvykem dělit na TV seriály, OAV (Original Animated Video) seriály a filmy. Anime pochází z Japonska, kde je také zdaleka nejrozšířenější, a vyznačuje se charakteristickým stylem kresby postav a pozadí.